1

Умови користування

                                                                                                    Умови користування

                                                                                          сайту - https://gs.com.ua 

                                                                      Повного товариства «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс»  (Гарант)

 

  1. Визначення

1.1. Користувач — фізична особа, що здійснює доступ на сайт Гаранту https://gs.com.ua, та якій є користувачем послуг з оформлення та видачі фінансових гарантій, митно-логістичних послуг та інших сервісів.

1.2. Фізична особа — людина, яка має цивільну правоздатність і повну дієздатність, використовує Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та/або комерційних цілей і виключно від свого імені.

1.3. Сайт — «https://gs.com.ua», інформаційний ресурс, доступний у мережі Інтернет.

1.4. «Гарант»  — в особі Повного товариства «Велта П.М.С.Г «Гарант-Сервіс», що  надає фінансові гарантії та митно-логістичний сервіс для міжнародних перевезень.

1.5. Сервіс/Сервіси — послуги, що надаються Користувачеві через зазначений вище Сайт.

1.6. Замовлення — належно оформлена заявка на Сайті на видачу фінансових гарантій та надання митно-брокерських, логістичних та інших послуг.

  1. Загальні умови

2.1. Ці Умови користування сайтом (далі – «Умови») регулює між Вами («Користувач»),            з одного боку, і Сайт - https://gs.com.ua, в особі компанії Повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс», з іншого боку, відносини, що виникають внаслідок функціонування та користування Сайтом.

2.2. Користувач, шляхом реєстрації на Сайті - https://gs.com.ua, приймає ці Умови, беззастережно та безумовно погоджується з положеннями передбаченими цими Умовами, та зобов'язаннями, покладеними на Користувача в рамках цих Умов та зобов'язується дотримуватися їх.

2.3. Ці Умови стають доступними для Користувача при вході на Сайт. Використання Сайту та/або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма положеннями цих Умов та беззастережного їх прийняття.

2.4. Гарант залишає за собою право на власний розсуд змінювати Умови в будь-який час без спеціального попереднього та/або подальшого повідомлення Користувача. Редакція Умов, що діє, завжди доступна за адресою: https://gs.com.ua/ua/umvykoristanyasaytu  Продовження використання Користувачем Сайту після будь-яких змін Умов передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами.

  1. Оплата/повернення коштів:

3.1. Користувач  оплачує послуги, які замовляє, на підставі отриманих повідомлень/рахунків.

3.2. Умови, порядок та гарантії повернення коштів Користувачеві:

3.2.1. Користувач може подати заявку про повернення коштів у разі здійснення ним хибного платежу. Кошти повертаються користувачу при виявленні помилкового платежу протягом 10 банківських днів з моменту отримання та розгляду заявки користувача на повернення коштів.

3.2.2. Запросити повернення грошей можна лише протягом 30 днів після оплати послуги на сайті згідно рахунку/повідомлення.

3.2.3. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

3.2.4. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж.

3.2.5. Гроші повертаються за тими ж реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

3.2.6. У разі, якщо оплату було здійснено фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернуті одним із наступних способів:

  -  На дебетну картку будь-якого банку України. При цьому користувач повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку. А саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

  -  Іншим способом, який буде зручним для обох сторін. 

  1. Обмежена відповідальність Гаранта

4.1. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Гарант має право, на власний розсуд та без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір доступних йому Сервісів та/або функціоналу Сайту.

4.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Гарант не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачу та/або третім особам технічними збоями апаратного та/або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

4.3. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Гарант не гарантує достовірність інформації, розміщеної на Сайті третіми особами, та не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачу та/або третім особам внаслідок використання Сайту/Сервісів.

4.4.  Гарант  залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем цих Умов та/або застосовного законодавства.

  1. Реєстрація

5.1. Для можливості оформлення замовлень та використання можливостей Сайту Користувачеві необхідно зареєструватися на сайті https://gs.com.ua/ua в особистому кабінеті. При заповненні форми реєстрації Користувач погоджується з положеннями цих Умов та Політикою конфіденційності шляхом підтвердження пункту «Приймаю умови користування».

5.2. Шляхом заповнення форми реєстрації та внесення даних у Профіль, Користувач погоджується на надання точної та правдивої інформації про себе.                   У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, Гарант має право відмовити Користувачеві у прийнятті його замовлення в роботу та/або відмовити у наданні послуг такій особі та/або відмовити у доступі до Сайту.

5.3. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіну та паролю, а також за всі дії, які будуть здійснені під його обліковим записом на Сайті.

5.4. У разі, якщо Гарант запідозрить Користувача у вчиненні протиправних дій, у тому числі в: неправдивій інформації, поширенні спаму, шкідливих програм та інших діянь, що порушують положення цих Умов, Гарант має право звернутися до відповідних державних органів та / або заблокувати та / або видалити обліковий запис Користувача.

5.5. Здійснюючи дії реєстрації облікового запису, Користувач гарантує, що він належним чином правоздатний і повністю дієздатний.

5.6. Користувач зобов'язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію про себе та свої транспортні засоби, а також підтверджуючий документ (посвідчення водія, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з реєстру, паспорт).

5.7. Користувач зобов'язується не реєструвати та не використовувати одночасно більше одного облікового запису.

  1. Персональні дані та приватність

6.1. Користувач надає Гаранту згоду на обробку персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

6.2. Шляхом реєстрації на Сайті Користувач надає Гаранту повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних з метою отримання належним чином послуг та укладання договорів, надання та/або передачі персональних даних третім особам у порядку та на підставах, визначених чинним законодавством України, без необхідності повідомлення про такі дії. У разі зміни певної мети обробки персональних даних Користувач не заперечує обробку його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Гаранта, а також повідомляє, що він ознайомлений із Законом України «Про захист персональних даних». Крім того, Користувач підтверджує факт повідомлення про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  1. Використання інформації Користувачем

7.1. Користувач зобов'язується не використовувати без спеціального дозволу Гаранта, Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації та/або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

7.2. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи та/або зображення на Сайт, Користувач гарантує, що він має право використовувати документ/зображення для тих цілей (оформлення замовлення та отримання видачі фінансових гарантій та митно-брокерських послуг), для яких воно завантажується на Сайт, не порушуючи прав (зокрема, але не виключно, прав інтелектуальної власності) третіх осіб, зокрема, закріплених будь-якими договірними зобов'язаннями Користувача.

7.3. Користувач зобов'язується не вчиняти недобросовісних дій, спрямованих проти інших Користувачів сервісу та/або Гаранту, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Сайту/Сервісів будь-якої інформації із зазначенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-яке інше повідомлення інформації, що може ввести в оману щодо справжньої особи Користувача, відносин представництва між Користувачами та/або намірів Користувачів. Користувач розуміє, що подібні дії можуть бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути визнані кримінальними.

  1. Склад та дія Умов користування

8.1. Щоб уникнути різночитань, викладені вище положення та правила є спільними та поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту.

  1. Контакт з Гарантом

9.1. Інформація про те, яким чином зв'язатися з Нами, розміщена на Сайті на сторінці сайту "Контакти" - https://gs.com.ua/ua/contact-1, а також можна звернутися на e-mail main@gs.com.ua 

 

______________________________________________________________________