1

Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: практична користь!

27.07.2018

               Україна, Канада, Гарант-Сервіс, митниця, логістика, послуги

Застосування преференційних ставок ввізного мита при імпорті товарів походженням з Канади, якщо товар доставляється на митну територію України через країну, яка не ​​є стороною Угоди.

Відповідно до п. 1 ст. 1.6 "Визначення термінів загального застосування" ч. B "Загальні визначення" гл. 1 "Загальні положення та визначення" Угоди
в вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11.07.2016 р, ратифікованого Законом України від 14.03.2017 р No 1917 VIII "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою" (далі - Угода), термін "який відбувається з відповідної / іншої Сторони "означає відповідає вимогам походження, визначеним у гл. 3 "Правила і процедури походження" Угоди.

П. 1 "Загальні вимоги" ст. 3.2 с. B "Правила визначення походження" Угоди встановлено, що для цілей цієї Угоди вважається, що товар відбувається з тієї Сторони, де відбулася остання виробнича операція, якщо на території Сторони або на території обох Сторін відповідно до ст. 3.3 Угоди він був:

(A) повністю вироблений в розумінні ст. 3.4;

(B) проведений виключно з матеріалів, що походять з відповідної Сторони, в т.ч. з матеріалів, зазначених у ст. 3.5.2; або

(C) піддано достатній обробці / переробці в розумінні ст. 3.5, по якій задовольняються умови, Зазначені в Додатку 3-A "Специфічні правила визначення походження товарів".

Згідно ст. 3.15 ч. C "Процедури походження" гл. 3 Угоди товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, і товари, що походять з
Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації ( "право в походженні").

Декларація про походження вказується на інвойс або іншому комерційному документі, що містить опис товару, що походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Вимоги транзиту товарів через територію країн, а не є учасницями Угоди.
"Транзит через країну, яка НЕ ​​є стороною" Угоди:

1. Товар, виготовлений відповідно до вимог ст. 3.2, можна вважати, що відбувається з відповідної Сторони, якщо після такого виробництва товар:

(A) піддається додатковій обробці або Іншим операцій з межами території Сторін, по винятком розвантаження, перевантаження або будь-який інший операції, необхідної для збереження його в хорошому стані, для транспортування на територію Сторони; або

(B) не перебуває під Митним контролем під час перебування за межами території Сторін.
У свою чергу, згідно зі ст. 3.19 "Підтвердження транзиту через країну, яка НЕ ​​є стороною" Угоди:

1. Кожна Сторона через свої митні органи може вимагати від імпортера підтвердження того, що товар, для якого імпортер звертається
для надання преференційного тарифного режиму, транспортувався відповідно до положень ст. 3.13, надавши для цього:

(A) документи перевізника, в т.ч. товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування та всіх місць від-
грузки і перевантаження товару в його ввезення; і

(B) у разі транзиту товару через території Сторін або його перевантаження по межами територій Сторін - копії документів митного контролю з
зазначенням для цього митного органу, що товар залишався під Митним контролем під час перебування за межами території Сторін.

Тобто умовою для надання преференційного тарифного режиму товарам з Канади, є:

- підтвердження походження товару шляхом подання декларації в походженні, яка вказується на інвойс або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з Канади, з достатньою для його ідентифікації деталізацією;

- транспортування здійснюється з території Канади на територію України із застосуванням транзиту через території держав, а не є
учасницями Угоди, під час якої товар не піддається додатковій обробці або Іншим операцій з межами території Канади (по винятком розвантаження, перевантаження або будь-який інший операції, необхідної для збереження його в хорошому стані), для транспортування на територію України; або товар знаходиться під Митним контролем під час перебування за межами території Канади і України.