1

Довідник

  • Терміни

Гарант (Незалежний фінансовий посередник) – юридична особа, створена відповідно до законодавства України, яка згідно ст. 314 Митного кодексу України внесена до Реєстру гарантів, діє як Незалежний фінансовий посередник на підставі МК України та Угоди про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником № 770 від 22.11.2012р., має право на видачу фінансових гарантій органам доходів і зборів України у порядку та у випадках, передбачених положеннями МК України.

Замовник – юридична або фізична особа-підприємець, яка діє самостійно або за дорученням особи, що відповідає за сплату митних платежів, і звернулась до Гаранта з заявою про видачу фінансової гарантії.

Фінансова гарантія – безвідкличне зобов’язання Гаранта перед органами доходів і зборів України складене в письмовому та/або електронному вигляді щодо виплати на першу вимогу органу доходів і зборів грошових коштів у розмірі митних платежів у разі невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, своїх обов’язків, забезпечених гарантією.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія надається Гарантом на суму митних платежів, нарахованих на товари, що декларуються:

- за однією митною декларацією в межах однієї зовнішньоторговельної операції;

- за однією митною декларацією в межах однієї транзитної операції;

- за одним документом контролю за переміщенням товарів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Багаторазова фінансова гарантія надається Гарантом на суму митних платежів, нарахованих на товари, що декларуються за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на території України для одного власника в рамках одного зовнішньоекономічного договору.

Генеральна фінансова гарантія надається Гарантом на суму митних платежів, нарахованих на товари, що декларуються за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом року.

Гарантійний випадок – факт невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, зобов’язань, забезпечених Фінансовою гарантією, що випливають з митних процедур, у зв’язку з настанням якого Гарант зобов’язується сплатити органу доходів і зборів кошти в сумі митних платежів за відповідною Фінансовою гарантією.

Договір про надання послуг з видачі фінансових гарантій

Заявка на оформлення фінансової гарантії